Malta

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY NA MALTU

 

Ubytování na Maltě

Letenky na Maltu

  

Oficiální název státu

Republika Malta (Republic of Malta, Republika Ta`Malta)

 

Rozloha

317,2 km2

 

Počet obyvatel

417 608 obyvatel (2010)

hustota zalidnění: 1317 obyv./km2  (nejvyšší hustota zalidnění v EU)

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

euro (od 1.1.2008), 1 euro = 0,4293 Lm (dříve používaná maltská libra)

 

Podnebí

Malta má mediteránní podnebí s celoročně mírnými teplotami vzduchu a vody. Ve Vallettě je průměrná teplota v lednu 13 °C, v červenci 26 °C.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Ostrovní republika ve Středozemním moři sestává z hlavního ostrova Malty a vedlejších ostrovů Gozo a Comino – vápencových plošin bez hora a řek, které jsou zbytkem pevninského mostu existujícího před miliony let mezi Itálií a severní Afrikou. Původní bohatá vegetace již v antice padla za oběť stavbě lodí.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Střediskem cestovního ruchu je hlavní město se starým městem, pevností St. Elmo, paláci a kostely. Mnoho turistů láká středověké steré město Mdina a samozřejmě hlavní město Valletta. Na rozdíl od Malty je zelený ostrov Gozo téměr nedotčený. Zachovaly se tu megalitické temply a malebné rybářské vesnice, mezi nimi krásné odlehlé zálivy ke koupání. S rozlohou pouhých 2, 75 km2 malý ostrov Como je se svými skalnatými zálivy pravým rájem pro potápěče.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Otevírací hodiny

Obchody:

od pondělí do pátku  mezi 9.00 - 19.00 hod., v sobotu mezi 9.00 - 20.00 hod.

s polední dvou až tří hodinovou  přestávkou.

Banky a směnárny:              

od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hod., v sobotu od 8.00 do 11.30 hod.  

Některé směnárny mají otevřeno také odpoledne   od 16.00 do 19.00 hod.

Směnárna na letišti Luqa je otevřena nepřetržitě.

Čerpací stanice mají otevřeno od pondělí do soboty od 7.00 do 18.00 hod.  Některé čerpací stanice mají otevřeno až  do 19.00 hod. Na Maltě se jezdí, stejně jako ve Velké Británii, vlevo. 

Státní svátky

1. leden                        Nový rok

10. únor                       Ztroskotání sv. Pavla

19. březen                    Svátek sv. Josefa

31. březen                    Den Svobody

pohyblivý svátek          Velikonoce

1. květen                      Svátek práce

7. červen                      Sete Giugno (it. „sedmý červen“; nepokoje v roce 1919)

29. červen                    Svátek sv. Petra a Pavla

15. srpen                     Nanebevzetí Panny Marie

8. září                           Svátek Panny Marie Vítězné

21. září                          Den nezávislosti

8. prosinec                  Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

13. prosinec                Den republiky

25. prosinec                Vánoce                        

 

nahoru

          

Náboženské složení

převažuje křesťanství, římskokatolické vyznání (98%)

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

maltština (úřední jazyk)

angličtina (úřední jazyk)

italština (velmi rozšířená a vyučuje se ve školách, avšak není úředním jazykem)

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Geograficky se Malta člení na  šest ostrovů ve Středozemním moři, avšak obydlené jsou jen ostrovy Malta, Gozo a Comino. Z hlediska správního členění jde o centralizovaný stát. Zvláštní postavení v rámci státní správy má ostrov Gozo, který je ve vládě zastoupen ministrem pro záležitosti ostrova Gozo. Obyvatelé ostrova Gozo požívají různých výhod ze strany státu.

Hlavní město: Valletta (administrativní centrum)

Další velká města: Sliema (obchodní centrum; sídlo řady zahraniční společností), Birkirkara

Pozn.: vzhledem k relativně malé rozloze a vysoké hustotě zalidnění města srůstají v rozsáhlé konurbace.

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění na Maltě a ostatních zemích EU je velmi složitá a zahrnuje řadu variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace je možné nalézt na webu Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je, když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svou zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva základní a nejčastější případy pobytů.  

„Nevýdělečný“ pobyt

Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjel do některé ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. jako student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) a například Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách uvádí, že již tento průkaz vystavila všem svým oprávněným pojištěncům. V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

„Výdělečný“ pobyt

Jiná – a podstatně komplikovanější – je situace, kdy člověk vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna; www.vzp.cz

 

Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění se svou zdravotní pojišťovnou.

 

Lékařská péče na Maltě je na vysoké úrovni a většina známých léků je k dostání v lékárnách, které jsou v každé větší obci. Otevřeno mají v pracovních dnech od 8.30 do 13.00 hod a od 15.00 do 19.00 hod..

Lékařská pohotovost

ostrov Malta - tel. 196

ostrov Gozo - tel. 556851

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Bezcelně lze na Maltu dovézt tyto věci osobní potřeby:
200 ks cigaret nebo 100 ks cigaret o váze 3 g na jeden kus, nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku,
1 litr alkoholických nápojů s obsahem 22 % alkoholu nebo 2 litry likéru nebo šumivého vína s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22 % nebo 2 litry lehkých vín (vždy platí jen pro osoby starší 17 let),
60 g parfému, 250 ml toaletní vody, 500 g kávy, 200 g kávového extraktu, 100 g čaje.

Dovoz benzínu v kanystru je zakázán.

Dovoz valut není omezen, avšak v případě dovozu velké částky finančních prostředků se doporučuje přihlásit tyto valuty při příjezdu celním úředníkům, zejména tehdy, budou-li tyto peníze opět vyváženy z Malty.

Dovoz a vývoz hotovosti v maltských Librách je omezen na částku Lm 1000 v bankovkách a mincích

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.


Český státní příslušník cestující na Maltu motorovým vozidlem předloží tyto doklady:
a) osvědčení o technickém průkazu (pokud vozidlo neřídí držitel uvedený v technickém průkazu, mohou celníci na Maltě požadovat povolení držitele k řízení vozidla cizí osobou),
b) mezinárodní řidičský průkaz,
c) "zelenou kartu" platnou pro Maltu.

Očkovací průkaz pro domácí zvířata cestující s českým občanem na Maltu není akceptován, zvíře musí být umístěno do karantény na Maltě

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Malta je relativně bezpečná pro cestování a bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích.
Doporučuje se však dodržovat tato opatření:
- dávat si pozor na kapesní krádeže, krádeže vozidel, vykrádání bytů a hotelových pokojů,
- nenechávat věci bez dozoru na plážích a v davech lidí, také nenechávat nic v kabině vozidla,
- věnovat zvýšenou pozornost fotoaparátům, kamerám a elektronice vůbec,
- nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, pokud neobdržíte oficiální ručně napsaný nebo vytištěný doklad o zaplacení s daňovým dokladem,
- vždy požadovat doklad o zaplacení, i při nákupu běžného občerstvení.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Nezletilé osoby cestující bez doprovodu na Maltu musí mít před zakoupením letenky/lodního lístku vyplněný formulář pro děti bez doprovodu; dítě musí být předáno přepravci k odletu/odplutí a musí být očekáváno při příletu/přistání.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi Maltskou republikou a ČR, proto se doporučuje sjednat před cestou zdravotní připojištění. Lékařská péče je na velmi dobré úrovni.

Důležitá telefonní čísla:
policie 112
hasiči 199
první pomoc/nemocnice 196
pomoc motoristům 21242222 / 21442422 , 21320349 / 21333332
Air Malta - rezervace letenek na letišti v Luqa (non stop služba) 21249600

 

nahoru