Kypr

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY NA KYPR

 

Ubytování na Kypru

Letenky na Kypr

  

Oficiální název státu

Kyperská republika, Kypriaki Dimokratia (řecky), Kibris Cumhuriyeti (turecky), Republic of Cyprus (anglicky)

Rozloha

Rozloha ostrova je 9 251 km2, z toho 43 % území se nachází mimo jurisdikci vlády Kyperské republiky (37 % území je obsazeno tureckými vojsky, na 3 % území jsou britské vojenské základny a 3 % území zabírá nárazníkové pásmo, v němž operují vojenské jednotky OSN - UNFICYP).

Počet obyvatel

Počet obyvatel: Podle sčítání lidu, které se uskutečnilo v říjnu 2011, žije v Kyperské republice 838 897 obyvatel.  Podle sčítání lidu z října 2011 žije na okupovaných územích 294 906 obyvatel. Poměr tureckých Kypřanů a přistěhovalců je velmi těžké stanovit.

Hustota obyvatel na 1 km2: 94 osob/km2 při započítání všech obyvatel celého ostrova s výjimkou cizích vojsk, 148 osob/km2 na vládou kontrolovaném území (tj. 57 % rozlohy státu)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 51 %.

 

nahoru

 

Podnebí

Na Kypru vládne mediteránní podnebí se suchým a velmi horkým létem, zimy bývají mírné a deštěivé. Průměrné teploty se pohybují mezi 10 °C v lednu a 29 °C v červenci.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Třetí největší ostrov ve Středozemním moři poblíž pobřeží Malé Asie leží ve strategické poloze mezi Evropou, Asií a Afrikou. Jižní část ostrova prostupuje pohoří Trodos (Olympos, 1 953 m). Nížina Messaria ve vnitrozmí je na severním pobřeží omezena pohožím Kyrenia.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

K četným atrakcím patří staré město v Nikosii. Z byzantské doby pocházejí hojné kostely v pohoří Troodos. Oblíbená mořská koupaliště jsou Limassol a Larnaka.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

do 31.12.2007 - kyperská libra (CYP) = 100 centů

od 1.1.2008 - EURO - pevný kurz 1 EUR = 0,585274 CYP

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Kromě svých vlastních státních svátků se v Kyperské republice slaví i státní svátky Řecka. V dále uvedených dnech jsou úřady uzavřeny:

ledna Nový rok

6. ledna Svátek tří králů (Epiphany Day)

25. března státní svátek Řecka - Den nezávislosti

dubna Den boje za nezávislost Kypru

května Svátek práce

15. srpna Nanebevzetí P. Marie (Assumption)

října Den nezávislosti Kypru - státní svátek Kyperské republiky

28. října státní svátek Řecka - „Ne" den - připomenutí řeckého odmítnutí italského ultimata a odporu proti invazi v roce 1940

25. prosince Vánoce

26. prosince Boxing day

Pohyblivé svátky:

Zelené pondělí (50. den před Velikonocemi řecké ortodoxní církve - 2.,2.2012)

Velký pátek - Epitaph (13.4.2012)

Velikonoční pondělí (podle řecké ortodoxní církve 16.4.2012)

Svatodušní pondělí - Kataklysmos (4.6.2012)

Obvyklá pracovní doba:

Vládní úřady, ministerstva:

Pondělí - pátek : 7.30–14.30 hod.
Středa: 7.30–14.00/15.00–18.00 hod.

Pošty:

Pondělí–pátek: 7.30–13.00 hod. Ve středu je otevřeno rovněž odpoledne od 15.00 do 18.00 hod.

Banky:

Pondělí–pátek: 7.30–14.30 hod. Od října do května v pondělí též od 15.00–18.00 hod. Vybrané banky v turistických centrech provádějí směnu valut i ve všední dny odpoledne.

Obvyklá prodejní doba:

Prodejní doba je regulovaná zákonem. V období od 1.11. – 31.3. smí mít obchody otevřeno od 5.00 do 19.30 hod. a v období  od 1.4. – 31.10. končí prodejní doba maximálně v 19.00 hod. V neděli je zavřeno. Odchylnou prodejní dobu mají pouze provozovny s tzv. zvláštním statutem. Takovými provozovnami jsou např. pekárny, cukrárny, kiosky (tzv. Periptero), půjčovny automobilů, hotelové a letištní prodejny, které  mohou být otevřeny 24 hodin po celý týden. Základní potraviny, hygienické potřeby atd. lze zakoupit v kioscích, základní potraviny rovněž v pekárnách. Oba typy prodejen mají většinou otevřeno do pozdních večerních hodin.

 

nahoru

 

 

Náboženské složení

Řečtí Kypřané se hlásí k řecké pravoslavné církvi, turečtí Kypřané k islámu. Na Kypru působí též maronitská, arménská, katolická a anglikánská církev.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyky: řečtina a turečtina

Další nejčastěji používaný jazyk: angličtina

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění: Kypr je rozdělen na šest administrativních oblastí: Nikósie, Famagusta, Limassol, Pafos, Larnaka a Kyrenie.

Hlavní město: Nikósie (řecky Lefkosia) 236 200 obyvatel

Další města: Limassol (řecky Lemesos) 187 100 obyvatel, Larnaka 83 500 obyvatel, Pafos 56 700 obyvatel

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na české občany se vztahují pravidla lékařské péče platná pro občany EU. Neodkladnou zdravotní péči po předložení Evropského zdravotního průkazu mohou zdarma poskytnout pouze státní zdravotnická zařízení, u soukromých lékařů je nutné platit v hotovosti. Před cestou se o rozsahu poskytované péče doporučuje informovat u vlastní zdravotní pojišťovny a případně si sjednat komerční připojištění.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Bezcelně lze do Kyperské republiky dovézt 200 ks cigaret, 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku, 1 litr lihovin, 4 litry vína, 16 litrů piva a jiné předměty do hodnoty 430 Euro na osobu u dospělých a do hodnoty 175 Euro pro osoby mladší 15-ti let. Povolení k bezcelnímu dovozu tabákových výrobků a alkoholických nápojů neplatí pro osoby mladší 17-ti let.

Domácí zvířata pocházející ze zemí EU mohou být dovážená na Kypr bez zaplacení kontrolních poplatků, pokud jsou splněny všechny relevantní předpisy stanovené pro jejich dovoz. Pokud majitel domácího zvířete nepřijíždí na Kypr z členského státu Evropské unie, je povinen předem informovat příslušný hraniční přechod o datu dovozu zvířete (číslo letu, jméno lodi atd.). Další podrobné informace lze získat u kyperského veterinárního úřadu 
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs07_en/vs07_en?OpenDocument

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu. K překročení hranice s členským státem EU lze jako doklad použít i platný občanský průkaz. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. 
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Motoristé mohou při svých krátkodobých pobytech používat platný mezinárodní řidičský průkaz. Při cestě vlastním automobilem je nutné předložit rovněž platný technický průkaz, přičemž maximálně povolená doba provozu vozidla na území Kyperské republiky činí 3 měsíce. Vyžadována je rovněž tzv. zelená karta.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Na Kypru se lze bez problémů domluvit anglicky. Motorová vozidla jezdí po levé straně. 
Kyperské úřady přísně stíhají výrobu, distribuci, dovoz i pouhé držení drog. Za porušení zákona hrozí vysoký trest odnětí svobody nebo peněžitý trest, případně oba tresty současně. Zároveň se pachatel stává nežádoucí osobou pro své další cesty na Kypr. Pobyt na území Kypru je relativně bezpečný, pouliční kriminalita je nízká.

Turisté, kteří vstoupí na území Kyperské republiky přes legální hraniční přechody, mohou cestovat na severní část ostrova (tj. na území tzv. „Severokyperské turecké republiky“) a pobývat zde bez omezení. Orgány Kyperské republiky však mohou při návratu na území kontrolované vládou požadovat předložení letenky či lodního lístku jako důkaz, že občan vstoupil na Kypr legálně. Turistům, kteří vstoupili na Kypr ilegálně proto hrozí, že nebudou vpuštěni na území kontrolované vládou.

Před koupí či jakoukoliv jinou dispozicí s nemovitým majetkem v severní části ostrova (tj. na území tzv. „Severokyperské turecké republiky“) se striktně doporučuje si nechat vypracovat kvalifikovaný právní posudek o stavu vlastnického práva k předmětné nemovitosti, neboť existuje riziko, že se může jednat o nemovitost nabízenou bez souhlasu jejího registrovaného vlastníka. Dle kyperského trestního zákona je neoprávněné nakládání s nemovitým majetkem bez souhlasu jeho registrovaného vlastníka trestným činem. Má se tím v co největší míře zabránit svévolnému nakládání s nemovitým majetkem oprávněných vlastníků – řeckých Kypřanů v severní části ostrova.

S ohledem na skutečnost, že tzv. „Severokyperskou tureckou republiku“ nikdo (kromě Turecka) mezinárodně neuznává, může být konzulární pomoc turistům pobývajícím v severní části ostrova poskytována pouze v omezeném rozsahu.

V současné době fungují následující přechody mezi územím kontrolovaném vládou Kyperské republiky a severní částí ostrova (tj. územím tzv. „Severokyperské turecké republiky“): na ulici Ledra (pouze pro pěší), u Ledra Palace (pouze pro pěší), Agios Dometios, Pyla-Pergamos a Dhekelia, Zodhia-Astromeritis a Limnitis.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl.18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Ke vstupu do Kyperské republiky slouží dvě mezinárodní letiště v Larnace a Pafosu (pro charterové lety) a přístavy v Limassolu a v Larnace. Občané ČR se na území Kyperské republiky musí zaregistrovat u místně příslušného imigračního úřadu do tří měsíců od příjezdu (hotelová či obdobná ubytovací zařízení provádějí registraci turistů automaticky). Vstup na území Kypru přes letiště a přístavy na území nekontrolovaném vládou Kyperské republiky (tj. území tzv.“Severokyperské turecké republiky“) je považován za nelegální. Turisté se na přechodech z jižní do severní části mohou prokazovat pouze národním občanským průkazem. Doposud severokyperská strana vyžadovala vyplnění žádosti o "víza", na jejímž základě vystaví příslušný dokument (zvláštní listina udělovaná mimo cestovní doklad).

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Národní zdravotnická péče je dostupná na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění přímo na státních zdravotnických zařízeních. Národní zdravotnický systém nekryje ošetření u soukromých lékařů a soukromých zdravotnických zařízení.

- První pomoc, policie, hasiči 112 nebo 199

- Nemocnice: Nikósie 22 603 000
Larnaka 24 800 500, 24 828 768
Limassol 25 801 100
Pafos 26 803 100
Famagusta 23 200 000

 

nahoru